Posts Tagged ‘Lobo Episode 115’

Lobo, Episode 115

Hulyo 8, 2008

Sinabi nina Lyka na lalaban sila hanggang sa katapusan.

Tinatanong ni Gabby kung ano ang laman ng mga packages dahil military sealed ang mga ito. Huwag na raw alalahanin ni Gabby ang mga iyon at malalaman rin nito ang mga laman noon in due time. Pumasok na sina Ylvana, Anton at Gabby sa kung saan nila dinala ang mga taong lobo.

Sinalubong ng mga reklamo si Ylvana dahil para raw silang mga nasa preso sa pinagdalhan nito sa kanila at nagugutom na rin ang mga anak nila. Nagpakilala si Anton sa kanila bilang bago nilang pinuno.