Posts Tagged ‘Lobo Episode 114’

Lobo, Episode 114

Hulyo 7, 2008

Nagpupumilit pa ring makapasok si Anton sa kweba pero hindi ito nakapasok.

Naging tao na silang pareho ulit at naghalikan na sina Noah at Lyka. Sinabi ni Lyka na alam niyang matatagpuan siya ni Noah at naghalikan sila.

Sinabi ni Remus na nagpupugay siya kina Noah at Lyka (tse, gusto lang silang makitang nakahubad ni Remus LOL). Napatunayan daw ng willingness nilang dumaan para sa mga pasakit para lang malaya nilang mahalin ang isa’t isa. Tinapos raw nila ang sumpa. Humayo raw sila at pangalagaan ang buong lahi, nasa kanila raw ang pagpapala ng tadhana. (Nakahubad sila sa eksenang ito.) Umalis na sina Noah at Lyka at naiwang si Remus doon.