Posts Tagged ‘Lobo Episode 113’

Lobo, Episode 113

Hulyo 4, 2008

Patuloy pa rin ang pagtatalo nina Remus at Noah. Hindi raw aalis ng kweba si Noah hangga’t hindi ibinabalik ni Remus si Lyka sa kaniya. Dinala tuloy siya ni Remus sa loob ng simbahan, lol (oh, wait di ba sinabi ni Trixie na kapag nakalabas ng kweba si Noah, magtatagumpay siya?). Pati si Lyka naroroon.

Nagising na si Trixie. Itinatanong ni Anton kung paano mababalik si Lyka sa dati, ayaw sumagot ni Trixie kaya nalalatigo na naman ito. Sinabi ni Trixie na nilalabanan nina Noah at Lyka ang tadhana nila at iyon din ang gagawin niya. Kaya patuloy na may imaginary na latigong humahagupit sa kaniya.