Posts Tagged ‘Lena meets Joaquin again’

MSKM: Ang Pagbabalik, Episode 71

Marso 26, 2008

Sinabi ni Veron kay Jackie na kilala naman niya si Lena, kapag naisipang gawin walang makakaawat sa kanya. Kaya kahit na anong pigil ng mga madre sa kanya sumama pa rin ito sa medical mission kung saan maraming epidemyamg kumakalat.

Sa mungkahi ni Jackie na dalhin sa Maynila si Lena, sinabi ni Veron na ginawa na nila iyon at sinabi ng mga doktor na wala na raw silang magagawa. At ayaw na rin daw ni Lena na magpagamot ang gusto lang daw nito ay dalhin siya nito sa San Rafael kung saan siya susunduin ni Joaquin.

Dahil sa pagkakasakit ni Lena naisip ni Veron ang lahat ng mga kasalanan niya lalo na kina Jackie. Humingi ito ng tawad pero sinabi ni Jackie na matagal na niya itong pinatawad. Naririnig lahat ni Fidel ang usapan nila.

(more…)