Archive for the ‘TFC’ Category

TFC Commercials

Mayo 11, 2007

Bakit ba ang mga commercials sa TFC puro mga walang kwenta baduy?