Archive for the ‘Tawa Muna Tayo’ Category

Imported ang tabas ng dila

Hunyo 9, 2008

In the triangle there are three sides, right? And on the fourth sides there are four sides … How many degrees is the three sides? 36 degrees.

It’s T-Shirt Time!

Hunyo 7, 2008

Sa mga gigimik na girlash (pati na rin sa mga pa-girl) this weekend, don’t forget to wear one of these:

For swimming, dancing ang tshirt time. Don’t forget!

Eto ang nasa loob ng kahon:

(more…)

Spot the Difference (Kuno)

Mayo 28, 2008

Napansin niyo ba ang tinutukoy ko?

Nakita ko DITO.

Child Abuse

Mayo 27, 2008

Idinamay pa ang anak ng iba sa pagpapakamatay 😉 . (Nakita ko `dun sa songbook chuvaness ng karaoke namin.)

Weekend Warning: Don’t Feel Well?

Pebrero 9, 2008

…as long as you don’t drink and drive 😈 .

Image from engrish.com.

Weekend Warning: Silent Mode

Enero 26, 2008

Ilan sa mga lugar na kailangan nating i-silent or i-off ang mga cellphones natin:

Simbahan

Sinehan

Hospitals

Schools

At…