Archive for the ‘Maging Sino Ka Man Book 1’ Category

Sinong Tatay ni Eli?

Abril 20, 2007

Si Mang Thomas ba talaga ang tatay ni Eli o si Amang? Hmn…