Archive for the ‘Joe D’Mango: Love Notes’ Category

Joe D’Mango: LoveNotes 2

Abril 16, 2008

Joe D’Mango: LoveNotes 1

Abril 16, 2008

Antagal ko ng hindi naririnig si Joe D’Mango. I used to watch his show dati (sa channel 5 ba iyon?). Buti na lang I found his WEBSITE through Scel.

Story:

Joe’s advice after the jump

(more…)