Archive for the ‘Horror’ Category

Patayin sa sindak si Barbara, Episode 09

Enero 17, 2008

Title: “Dale, Susunod Ka Na!”

Nakaroon ng cervical (upper vertebra) strain si Dale. Naroroon pa rin si Barbara at si Karen sa tabi niya. Tinanong ni Barbara kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi nito na may tumulak sa kanya, pero hindi niya sinabi kung ano ang nakita niya.

Pinuntahan ni Agnes si Dale.

Nakita ni Fritz si Barbara habang kausap nito si Amanda sa telepono.

Hindi makapaniwala si Agnes na si Karen ang tumulak kay Dale. Nasa katawan daw ni Karen si Ruth. Paglingon ni Agnes sa kinaroroonan ni Karen, wala na ito (she was just sleeping a while ago in the couch).

Sinabi na ni Barbara kay Fritz ang pagkamatay ni Elsa at sinabi na rin niyang wala na si Ruth. Huwag daw itong mag-alala dahil siya ang gustong patayin ni Ruth kaya hindi siya nito sasaktan. Dumating si Karen at tumakbo siya papalapit kay Fritz. Nag-sorry si Fritz sa anak, sinabi ni Karen na huwag na siyang malungkot dahil the three of them will be together again. Nag-flashback kay Fritz ang eksena noong bago sila maaksidente ni Karen, sinabi din ni Karen na magkakasama na sila ulit.

(more…)

Patayin Sa Sindak si Barbara, Episode 08

Enero 16, 2008

Title: “Bye-bye Chelsea”

Nagkulong sa kwarto sina Karen at Ruth. Pilit na pinapabukas ni Barbara ang pintuan pero ayaw niyang buksan ang pinto. Kinantahan ni Ruth si Karen. Nabuksan nina Barbara ang kwarto kasama si Father Roman. Binendisyunan ng pari ang manyika. Iyak ng iyak si Karen. Nakapunta sa ilalim ng kama si Chelsea. Paglabas nito, si Ruth na siya ulit. While all this is happening, nag-aalalang kumakatok si Amanda sa pintuan wondering what is going on.

Ayaw humingi ng tawad ni Ruth sa Diyos dahil hindi raw siya tinulungan nito. Nakawala si Karen ka Barbara at tumakbo si Karen kay Ruth. Ruth made the door fall on her and Karen, pag-lift nila sa pinto, si Karen at Chelsea ang naroroon. Nag-disintegrate ang manyika. Niyakap ni Amanda si Karen (ngumingisi si “Karen”).

Tahimik na natutulog si Karen habang nasa tabi niya sina Amanda at Barbara.

Umpisa na ng therapy ni Fritz. Umalis si Dale noong nakita niyang naroroon na rin si John. Nagputna siya sa simbahan para itanong kung ano ang purpose ng pagkakaroon nito ng third eye. Ayaw raw niyang makialam sa mga problema ng mga kaluluwang hindi matahimik. Pagbalik niya sa hospital, humingi ng sorry si Agnes sa kanya dahil tama raw ito na nagmumulto si Ruth. Sa sobrang sayan ni Dale dahil naniniwala na si Agnes sa kanya, nayakap niya ito.

(more…)

Patayin sa sindak si Barbara, Episode 07

Enero 16, 2008

Title: “Masunog Ka”

Sa burol ni Elsa, tinanong ni Amanda kay Barbara kung talagang tahimik na ang kaluluwa ni Ruth. Bakit daw si Elsa ang pinatay niya.

Dumating si Agnes. Sinabi niya kay Barbara na si Ruth ang may kagagawan ng pagkamatay ni Elsa. Narinig ni Amanda ang pakiusap ni Agnes kay Barbara, gusto daw kasing makita ng kuya niya si Karen. Sinabi nitong hindi na niya makikita ang anak niya.

Sinabi ni Agnes na kuya na papaano raw kung siya na ang susunod na papatayin ni Ruth?

Nailibing na si Elsa. Kasama sa nakipaglibing sina Dale at Agnes.

(more…)

Patayin sa Sindak si Barbara, Episode 06

Enero 14, 2008

Title: (Unavailable)

Ruth made Barbara believe na ang pari ang kausap nito para umalis si Barbara at puntahan ito. Inihabilin ni Barbara ang maid nina Amanda na huwag iiwan si Elsa na mag-isa. Naghiwalay sina Elsa at ang maid (I still don’t know Kitkat’s name here, help!) para hanapin si Karen. Nakarating sa attic si Elsa at doon ay nagpakita si Ruth sa kanya. Ruth slashed Elsa’s wrists.

Pagbalik ni Barbara sa bahay, nakita niya ang multo ni Elsa. Sinabi ni Elsa na huwag ng bumalik si Barbara sa bahay.

Pagpasok nito sa bahay nalaman niyang namatay si Elsa sa attic.

Nailibing na si Elsa.

(more…)

Patayin sa sindak si Barbara, Episode 05

Enero 11, 2008

Title: “Kandilang Itim”

Sinabi ni Agnes kay John na tigilan na lang nila muna ang questing nila. Kinausap ni Agnes si Dale at sinabi nitong sometimes nacu-cute-an din siya dito minsan, na pwede silang maging friends, etc. Pero natutulog pala ito (kaya pala naka-shades). Umalis si Agnes sa inis niya.

alaman ni Barbara na ipinatago ni Amanda ang mga gamit ni Fritz sa attic sa mga katulong. Sinundan ni Barbara ang mga katulong sa attic. (Alam naman niyang gusto siyang patayin ni Ruth, nagpupunta pa siya sa mga lugar na tago). Tinignan ni Barbara ang mga gamit ni Fritz. Nakita niya ang blue print ng pinaplano ni Fritz na magiging bahay nila noon.

Sinabi ni Agnes ang kutob niya sa kuya niya pati na ang ginawa nilang pag-summon sa kaluluwa niya kaya lang nahuli sila ni Amanda. Ayaw maniwala ni Fritz, sinabi niyang lasing siya kaya naaksidente sila. Ilang beses na raw ba na sinabi ni Karen na naroroon ang mommy niya? (At this point, Fritz remembered noong nakita niya si Chelsea sa kotse niya after he threw it out). Nag-aalala lang daw si Agnes sa kanya.

(more…)

Patayin sa sindak si Barbara, Episode 03

Enero 9, 2008

Title: “Talim ng Blade”

(May title ba to every episode? I haven’t noticed. LOL)

Dinala sa ospital sina Fritz at Karen. Ni-re-revive ng mga doctors si Fritz pero he had a flatline. Sa kabilang kwarto, okay naman si Karen. Ni galos ay wala siya pero she’s still under observation.

Pinuntahan ni Agnes si Karen. Nakibalita ito tungkol sa kuya. Sinabi ni Karen na huwag siyang mag-alala dahil naroroon naman ang mommy niy at nagbabantay kay Fritz.

Ligtas na sa panganib si Fritz. Pero may internal bleeding ito kaya doon muna siya ospital.

Sinabi ni Agnes kay Barbara ang sinabi ni Karen. Alam daw ni Agnes na galit si Ruth kay Fritz, baka raw siya ang may kagagawan nito. yaw maniwala ni Barbara. For the sake of argument daw na totoo ang sinasabi niyang naghihiganti si Ruth kay Fritz, hahayaan daw ba niyang mapahamak din ang anak niya. (Duh! That’s walang nangyaring masama kay Karen).

(more…)